Casos Clínics

Ecografia i cardiologia veterinària

A continuació us mostrem alguns dels Casos Clínics Veterinaris amb els que hem treballat:

Cas Clínic Yako
Intuscepció
Toma Mostra ASCITIS
VETTV Gestació Lozalitz Úter
Efusió Peritoneal Lleu
Cas Sonovet Mensual EPP
IBD en Gat - Augment Capa Muscular
Neoplasia trígono vejiga de la orina corte longitudinal
Úlcera Duodenal con Peritonitis