amanda-big

Secretaria de SONOVET desde l’octubre del 2010.
Més de 10 anysd’experiència en tractedirecte al públic

Técnic auxiliar administrativa.
Curs de Tècniquesd’administració de personal.
Curs de Tècniquesbàsiquesd’administració i arxiu.
Curs programa SEFED (Simulació de practiques administratives)

  • Departament de gestió comercial
  • Departament de comptabilitat
  • Departament de personal
  • Recepció

Certificat de nivel de suficiencia de català (Nivell C)